Školní kluby

Jsme tu proto, aby děti četly už 60 let

Ochrana osobních údajů

KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

 

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce").

 

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

 

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

 

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci "Poučení o vašich právech" a v odstavci "Právo namítat", se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů, nebo kliknete zde.

 

E-mail: [email protected]

Telefon: +420 261 397 200

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

 

Vyplnění kontaktního formuláře/registrace

Abychom Vás mohli zaregistrovat, budeme od Vás potřebovat následující údaje:

 • název školy
 • adresa
 • kontaktní osoba
 • vaší pozici ve škole
 • telefon
 • e-mail

Uzavření smlouvy o spolupráci

Na uzavření smlouvy a plnění této smlouvy od Vás budeme potřebovat několik údajů, přičemž některé mají povahu osobních údajů. Za tímto účelem od Vás budeme potřebovat:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • REDIZO
 • název a adresu školy,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo

 

Údaje nám poskytujete dobrovolně avšak bez výše uvedených osobních údajů není možné smlouvu mezi Vámi a naší společností uzavřít. Tyto údaje slouží na Vaši identifikaci, na vystavení účetních dokladů i na doručení Vaší objednávky.

 

Kromě údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky v případě, že jste u nás registrovaní, zpracováváme také login (přihlašovací jméno) a heslo k Vašemu účtu.

 

ÚČELY ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVANÍ

 

Berte, prosím, na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

 

 • vybavení a doručení vaší objednávky. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, na plnění smluvních povinností - vyřízení objednávky, dodání zboží, fakturace a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.
 • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy.
 • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených knihách v jakékoliv formě. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi existuje právní vztah založený smlouvou. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu [email protected]. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů vymazána.

 

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

 

KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim datům či k jejich jinému zneužití.

 

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb.

 

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
 • Právo na přenosnost osobních údajů
 • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní

 

Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

 

PRÁVO NAMÍTAT

 

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

 

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již nebudeme zasílat. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

 

PORUŠENÍ VAŠICH PRÁV

 

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.

 

V Praze dne 28.03.2018