Školní kluby

Klub mladých čtenářů Albatros

Klub mladých čtenářů Albatros působí na mateřských školách, základních školách a víceletých gymnáziích od roku 1964. Za tuto dlouhou dobu vychoval mnoho dětských čtenářů, kteří se ke knihám vracejí i v dospělosti.

Klub mladých čtenářů Albatros spolupracuje s bezmála 3500 škol z celé České republiky. Naším cílem je společně se školami a pedagogy zvyšovat čtenářskou gramotnost dětí a vést děti k lásce ke knihám.

Co přináší spolupráce s KMČ Albatros školám?

  • možnost nákupu kvalitních dětských knih za zvýhodněné ceny (o 20 % - 60 % oproti běžným cenám v knihkupectví)
  • přehled o novinkách  i reedicích a dotiscích klasických děl dětské literatury
  • k vybraným knihám doplňkový metodický materiál (zejména pracovní listy) zdarma
  • možnost zúčastnit se besed s autory, autorských čtení
  • možnost zapojit se do soutěží podporujících dětskou fantazii, hravost a zájem o knihy, do kterých se zapojují jak jednotliví žáci, tak i celé třídy a školy
  • posílení vědomí aktivní školy ze strany rodičovské veřejnosti – škola je vnímána jako aktivní, protože podporuje zájem dětí o čtení a kvalitní literaturu a posiluje čtenářskou gramotnost svých žáků
  • členstvím v Klubu mladých čtenářů Albatros se škola ani žáci nezavazují k žádným povinnostem

Jak Klub mladých čtenářů funguje?

Klub mladých čtenářů Albatros uzavírá spolupráci s některým z pedagogů nebo administrativních pracovníků škol na základě jejich žádosti. Po uzavření spolupráce zasíláme do školy 5x ročně knižní katalogy KMČ Albatros. Počet zasílaných katalogů si určuje škola. 

Katalogy KMČ Albatros obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od šesti do třinácti let, zejména pro školáky prvního a druhého stupně základní školy. Nabídku doplňují zajímavé tituly k doplnění výuky a procvičení učiva, využívané hlavně pedagogy i rodiči k domácí přípravě dětí.

Všechny nabízené tituly lze celoročně v Klubu mladých čtenářů objednat za sníženou cenu (- 20 % a více).

Děti si doma vybírají knihy z katalogů a objednávku podepsanou rodiči předávají pedagogovi, který má na jejich škole Klub mladých čtenářů na starosti. Spolupracující pedagog zpracovává hromadnou objednávku za žáky své školy. Objednané knihy jsou doručeny přímo do školy, kde je pedagog předá žákům, vybere od žáků peníze a provede hromadnou platbu převodem na účet. 

Pro snadné zadání objednávky má důvěrník k dispozici moderní on-line objednávkový systém.

Balíky s knihami i katalogy jsou doručovány zdarma.

Jak zapojit také Vaši školu, školku nebo gymnázium do Klubu mladých čtenářů Albatros?

Pokud se chcete stát důvěrníkem Klubu mladých čtenářů Albatros, kontaktujte nás na mailové adrese [email protected] nebo na telefonním čísle 724 122 814.

 


Klub mladých čtenářů Albatros