Přihlášení
Aktuální katalogy
Kontakty

Obchodní manažerka KMČ
Ing. Eva Sadílková 
tel. 261 397 282, e-mail:
eva.sadilkova@albatrosmedia.cz

Referentka KMČ
Mgr. Renata Löwingerová,
tel. 261 397 222, e-mail 
renata.lowingerova@albatrosmedia.cz
- registrace nových škol a důvěrníků KMČ

Referentka Back-office
Marcela Pražáková,
tel. 261 397 272, e-mail 
marcela.prazakova@albatrosmedia.cz
Na tuto adresu zasílejte písemné objednávky, případné doobjednávky knih nebo katalogů, dotazy ohledně vystavených faktur a dobropisů a směřujte sem i případné reklamace.

Expediční sklad
Albatros Media a.s., Hala č. DC 3,   K Vypichu 979, 252 19 Rudná u Prahy
Martina Bartáková, e-mail 
martina.bartakova@albatrosmedia.cz
Na tuto adresu zasílejte vadné a neprodané knihy.

Platby KMČ:
Albatros Media a.s. - finanční oddělení
Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4
Ing. Milena Švagrová, tel. 261 397 237, e-mail 
milena.svagrova@albatrosmedia.cz
Na paní Švagrovou se obracejte v záležitostech týkajících se platební agendy KMČ.

č.ú.: 508 110 7354/5500

Při veškeré komunikaci prosíme uvádějte členské číslo důvěrníka nebo školní knihovny.

JSME TU PROTO, ABY DĚTI ČETLY!

Klub mladých čtenářů Albatros působí v bezmála 4000 základních  školách, mateřských školách a víceletých gymnáziích v celé České republice.

CO JE KLUB MLADÝCH ČTENÁŘŮ ALBATROS?

Klub mladých čtenářů Albatros je největším projektem v České republice směřovaným k mladému čtenáři s tradicí od roku 1964. V současné době je do něj zapojeno více než 3 600 škol. Prostřednictvím aktivních pedagogů v základních a mateřských školách i na víceletých gymnáziích poskytuje KMČ novým generacím čtenářů kvalitní dětskou literaturu a pěstuje u dětí pozitivní vztah ke knížkám.

Podporou Klubu mladých čtenářů Albatros školy získávají

· spolehlivého a stabilního partnera v oblasti, který zajišťuje hodnotou literaturu pro děti
· k vybraným knihám doplňkový metodický materiál (zejména pracovní listy) zdarma
· ojedinělou možnost zapojit se do programu besed s autory, autorských čtení a do literárních soutěží o hodnotné ceny
· posílení vědomí aktivní školy ze strany rodičovské veřejnosti – škola je vnímána jako aktivní, protože podporuje zájem dětí o čtení a hodnotnou literaturu a posiluje čtenářskou gramotnost svých žáků
· možnost nákupu knih do Vaší školní knihovny za zvýhodněnou cenu (- 20 %)
· členstvím v  Klubu mladých čtenářů Albatros se škola ani žáci nezavazují k žádným povinnostem

Jak Klub mladých čtenářů (KMČ) funguje?

V rámci školy působí na základě písemné dohody důvěrník, většinou učitel ČJ, učitel pečující o školní knihovnu, paní vychovatelka v družině, zkrátka člověk se vztahem ke knížkám a literatuře, který zajišťuje komunikaci s KMČ. Za tuto práci mu náleží odměna ve formě provize z prodaných knih.

Důvěrníkovi do školy zasíláme pravidelně – 5x ve školním roce -  nabídkové katalogy ALBATROS v takovém počtu, který si sám určí.
V měsíci září katalog Albatros PODZIM, v listopadu Albatros VÁNOCE, v lednu Albatros ZIMA, v březnu Albatros JARO a v měsíci květnu katalog Albatros LÉTO.

Nabídkové katalogy Albatros obsahují pečlivě vybrané knižní tituly pro děti ve věku od dvou do patnácti let, zejména pro školáky prvního a druhého stupně základní školy. Nabídku doplňují zajímavé tituly k doplnění výuky a procvičení učiva, využívané hlavně pedagogy i rodiči k domácí přípravě dětí.

Všechny nabízené tituly lze celoročně v Klubu mladých čtenářů objednat za sníženou cenu (- 20 %).

Důvěrník ve škole zpracuje hromadnou objednávku. Objednané knihy jsou doručeny přímo do školy, kde je důvěrník předá žákům. Důvěrník od žáků vybere peníze a uhradí vystavenou fakturu.

Pro snadné zadání objednávky má důvěrník k dispozici moderní on-line objednávkový systém.

Balíky s knihami i katalogy jsou doručovány zdarma, u objednávek přes 600 Kč škola ani důvěrník neplatí poštovné.

Jak zapojit také Vaši školu, školku nebo gymnázium do Klubu mladých čtenářů Albatros?

Pokud se chcete stát důvěrníkem Klubu mladých čtenářů Albatros, kontaktujte, prosím, p. Mgr. Renatu Löwingerovou na e-mailu renata.lowingerova@albatrosmedia.cz nebo na telefonních číslech 724 122 814, 261 397 222.

„JSME TU PROTO, ABY DĚTI ČETLY!“, bylo a stále zůstává – více než 50 let - hlavním mottem Klubu mladých čtenářů Albatros.